W piątek 30 stycznia 2015 r. w Sali Odczytowej biblioteki odbyły się uroczystości związane z przejściem na emeryturę wieloletniego dyrektora dr. Ryszarda Miazka. W wydarzeniu tym uczestniczył podsekretarz stanu w MRiRW, Pan Tadeusz Nalewajk, a także wszyscy pracownicy biblioteki, członkowie Rady Bibliotecznej, zaproszeni przedstawiciele jednostek współpracujących oraz przyjaciele i znajomi ustępującego dyrektora.

   Redakcja kwartalnika Kultura Wsi ogłasza otwarty konkurs literacki pod hasłem „Wieś, w której żyję” – forma dowolna. Może to być pamiętnik, esej, dziennik lub wywiad–rzeka. Celem konkursu jest ukazanie całokształtu przemian zachodzących na polskiej wsi w minionym 25-leciu. Zapraszamy wszystkich tych, którzy zechcą podzielić się swoimi obserwacjami i przemyśleniami obrazującymi to, co wydarzyło się wokół nich w tym czasie.

  Wzrost cen produktów mleczarskich w Rosji

   Wciąż rosną ceny płacone przez konsumentów za produkty mleczarskie w Rosji. ...

W numerze 66. (Marzec - Kwiecień '2015) polecamy m.in. interesujące artykuły:

    -  Wartości rodzinne Ślązaków,
    -  Uprawy odmian GM w Unii Europejskiej - od lidera do marudera ,
    -  Tworzywa sztuczne – czy wszystkie szkodzą środowisku?,
    -  Ustawa o odnawialnych źródłach energii - uchwalona.

Zajrzyj, poczytaj!

Rolniczy Magazyn Elektroniczny zaznajamia z bogactwem wiedzy zgromadzonej w bibliotece oraz przybliża ludzi szczególnie zasłużonych dla postępu i rolnictwa, a często obecnie zapomnianych.

   Potrzeba zwiększenia powierzchni magazynowej dla pszenicy

   Obfite zbiory pszenicy w ubiegłym roku spowodowały, że magazyny są przepełnione. ...

 Zapraszamy do Czytelni Centralnej Biblioteki  Rolniczej Oddział w Puławach i Galerii Kordegarda  na wystawę

"Różne oblicza ceramiki"

Wystawę można oglądać do 31 marca bieżącego roku w godzinach pracy biblioteki
od poniedziałku do piątku  w godz. 8-15, w czwartki 8-18
oraz w Galerii Kordegarda w godz.  8-15.  

Wstęp wolny

    

 

 

   Przewidywany spadek importu cukru do Unii Europejskiej

   W roku 2017/18 mają wygasnąć kwoty produkcji cukru w Unii Europejskiej. ...

Strona 1 z 20

Dodatkowe informacje