Zapraszamy na spotkanie z Kołem Naukowym Studentów Geografii UW
4 listopada  (wtorek) godz. 18:00
Centralna Biblioteka Rolnicza, ul. Krakowskie Przedmieście 66

Spotkanie poprowadzą: Paulina Pochrybniak, Krzysztof Nawrocki.

Wstęp wolny!

  Pomoc dla krajów dotkniętych naturalnymi katastrofami

   Włochy, Grecja, Słowenia i Chorwacja otrzymają 47 mln € z unijnego Solidarity Fund (EUSF) na pokrycie strat spowodowanych przez naturalne katastrofy w końcu 2013 r. i na początku 2014 r. ...

Zapraszamy do udziału w seminarium zorganizowanym z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA  –  wsparcie w ramach PROW 2007-2013 producentów 
korzystających z pakietu Rolnictwo Ekologiczne.
Możliwości korzystania z funduszy wsparcia w 2014 roku, nowe perspektywy w PROW 2014-2020

Zaproszenie kierujemy do producentów działających w systemie rolnictwa ekologicznego, przedstawicieli administracji samorządowej, doradców rolników i wszystkich zainteresowanych tematyką. ...

Kolejna edycja Zawodowego Kursu Kwalifikacyjnego

PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
Termin kursu: 15 listopada 2014 r. - 17 maja 2015 r.

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE.

  Rosja dąży do samowystarczalności

   Według rosyjskiego ministra rolnictwa, po wprowadzeniu zakazu importu żywności z Unii Europejskiej, USA, Kanady, Australii i Norwegii konieczne będzie dodatkowe rządowe wsparcie w wysokości 663 mld rubli (13,9 mld ), aby zwiększyć produkcję krajową i zmniejszyć zależność od importu w ciągu następnych pięciu lat. ...

Strona 1 z 21

Dodatkowe informacje